top of page

Kenniscentrum 

Informatie zoeken en vinden
Stap Verder is een plek waar mensen kennis en informatie kunnen halen over de Nederlandse samenleving. De missie van Stap Verder is dat bewoners van Amsterdam Zuidoost tot hun recht komen. Dat wil zeggen dat mensen toegang krijgen tot kennis die zij nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. Nederland heeft de Verklaring van de rechten van de mens ondertekend. Maar het is niet altijd gemakkelijk om in Nederland je rechten te krijgen. Dat geldt zowel voor bewoners die in Nederland geboren en getogen zijn, als voor nieuwkomers. 

 

Tot je recht komen
Toegang tot je rechten moet wel verleend worden door andere mensen. En regels en bureaucratie verhinderen soms die toegang. Maar ook onwetendheid, gebrek aan kennis over de vele mogelijkheden van de Nederlandse samenleving, maakt dat mensen niet krijgen waar ze recht op hebben. Soms hebben mensen lange tijd in mensonterende omstandigheden geleefd en zijn er aan gewend geraakt dat hen geen rechten toegekend worden. Ook dat maakt dat zij zich hun rechten niet toe kunnen eigenen. 

Toegang tot voorzieningen verbeteren
Stap Verder probeert op allerlei manieren aan die toegang te werken. 

  • In het spreekuur kunnen we in gesprek met bezoekers naar individuele situaties kijken en informatie geven of zoeken naar oplossing van problemen of onrecht.

  • Zien we in het spreekuur meer mensen die te maken krijgen met dezelfde hindernissen om zich informatie eigen te maken, dan kunnen we in gesprek gaan met instanties en overheid om informatievoorziening te verbeteren of voorlichtingsactiviteiten op gaan zetten.

  • Door het samenstellen van een sociale kaart van Amsterdam Zuidoost proberen we inzicht te krijgen in de vele voorzieningen die beschikbaar zijn en de toegankelijkheid ervan in kaart te brengen. De spreekuurmedewerkers kunnen gebruik maken van deze informatie, maar we proberen deze informatie ook toegankelijk te maken voor bezoekers zelf.

  • Daar waar voorzieningen niet bestaan of (nog) niet voldoende zal Stap Verder zelf (zo mogelijk tijdelijk) activiteiten opzetten. Op dit moment zijn dat gratis Nederlandse les, een postadres, de mogelijkheid de was te doen, een douche te nemen of een maaltijd te koken.

bottom of page