top of page

St. Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
(SPDCB)

De SPDCB is opgericht door zes kerken in Amsterdam Zuidoost die gezamenlijk gebruik maakten van één kerkgebouw: Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost, aan het Luthuliplein 11, in de wijk Guldenkruis. Die zes kerken zijn:

Inmiddels heeft de EBG een eigen kerkgebouw betrokken: Wi Eegi Kerki aan Kortvoort 73, 1104 NA Amsterdam Zuidoost.

Bestuur
Het bestuur van de SPDCB bestaat momenteel uit vijf personen:

  • Jaap Ruijgers, voorzitter

  • Johan Schuuring, vicevoorzitter 

  • Kees de Bouter, secretaris 

  • Geert-Jan Meijerhof, penningmeester

  • Markus Gill (EBG)

  • Joke van Vliet, lid

bottom of page