top of page

St. Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
(SPDCB)

De SPDCB is opgericht door zes kerken in Amsterdam Zuidoost die gezamenlijk gebruik maakten van één kerkgebouw: Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost, aan het Luthuliplein 11, in de wijk Guldenkruis. Die zes kerken zijn:

Inmiddels heeft de EBG een eigen kerkgebouw betrokken: Wi Eegi Kerki aan Kortvoort 73, 1104 NA Amsterdam Zuidoost.

Bestuur
Het bestuur van de SPDCB bestaat momenteel uit vijf personen:

  • Jaap Ruijgers, voorzitter 

  • pastor Albert Koot, secretaris (RK)

  • Errol Toendang, vice secretaris (ELG)

  • Geert-Jan Meijerhof, penningmeester

  • Frans Mulders, Sociëteit Afrikaanse Missiën

Diaconaal Beraad

Inhoudelijk denken twee leden uit elke kerk mee met het bestuur over beleidsontwikkeling, de projecten en activiteiten die in Stap Verder worden uitgevoerd. Dit doen zij in het Diaconaal Beraad, dat twee keer per jaar bijeenkomt.

v.l.n.r. ds. Lindner (EBG), ds. Fritz (ELG),  ds. Van der Meulen (PGZO), pastor Koot (RK), wethouder Urwin Vyent bij de opening van Stap Verder op 10 september 2010

Diaconaal beraad

bottom of page