top of page

Sociaal spreekuur

Informatie en doorverwijzing
Als je in een nieuwe stad of een nieuw land gaat wonen moet je uitzoeken hoe daar alles werkt. Je krijgt te maken met een ander belastingstelsel, je kent de regels niet als het gaat om werk zoeken en uitkeringen. Wat zijn je rechten en plichten?

In de praktijk blijkt het vaak niet gemakkelijk om je weg te vinden in het woud van maatschappelijke instellingen en informele organisaties.

Stap Verder biedt informatie over de vele mogelijkheden en onmogelijkheden om je plek in Amsterdam Zuidoost te vinden en toegang te krijgen tot voorzieningen.

 

Open Spreekuur
Met vragen over o.a. wonen, (vreemdelingen-) recht, scholing,  werk, opvoeding, inkomen, schulden of problemen met instanties kunt u naar ons open spreekuur komen. U hoeft geen afspraak te maken, maar moet soms wel even wachten.

In een rustig gesprek met een spreekuur-medewerker kunt u om informatie vragen en bespreken wat in uw geval de beste werkwijze is om te krijgen wat u nodig hebt. De medewerkers weten niet altijd alles, maar zullen hun best doen om samen met u op zoek te gaan en u zo nodig door te verwijzen naar andere instanties die er meer vanaf weten.

Indien nodig, gaan zij met u mee tot u zelf uw weg gevonden hebt, uw doel bereikt is, of tot de mogelijkheden uitgeput zijn.

Ze doen dat niet vanuit de rol van overheid of instellingen die zich aan regels moeten houden en burgers aan regels houden, maar vanuit het belang van de bewoner zelf, van uzelf.

In het gesprek met de medewerker kunt u vragen om vertrouwelijkheid. De informatie die u deelt met de medewerker zal hij of zij dan niet met anderen delen.

Spreekuren zijn op de volgende tijden:
Maandag 10.00-17.00 uur

Donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 10.00-17.00 uur

bottom of page