top of page

Wie zijn wij?

 

Stap Verder is een samenwerkingsproject, opgericht in 2010 door zes kerken en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) verenigd in de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). 

Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. Iedereen is welkom, van elke religie en levensbeschouwing, afkomst, geaardheid, gedocumenteerd of ongedocumenteerd. Wij discrimineren niet.

Momenteel bieden we

1. Nederlandse taalles in klassen en individueel,

2. Een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen:

  • met medische, juridische en sociale spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden.

  • praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken,

3. Handwerkcursussen en naailes: sierraden, tassen, hoeden en kleding maken,

4. Incidentele workshops, bijvoorbeeld over arbeidsrecht voor ongedocumenteerden, gezonde voeding, omgaan met stress in het leven.

Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie.

In de praktijk blijkt het vaak niet gemakkelijk om je weg te vinden in een nieuw land, laat staan in het woud van maatschappelijke instellingen en informele organisaties die we in Zuidoost hebben. 

Stap Verder biedt informatie over de vele mogelijkheden en de onmogelijkheden om je hier te vestigen en toegang te krijgen tot voorzieningen. En indien nodig gaat Stap Verder daarin met je mee tot je zelf je weg weet te vinden, je doel bereikt is, of tot de mogelijkheden uitgeput zijn. 

Ze doet dat niet vanuit de rol van overheid of instellingen die zich aan regels moeten houden en burgers aan regels houden, maar vanuit het belang van de bewoner zelf. 

Samenwerking met nieuwe partners mogelijk
Stap Verder biedt de mogelijkheid voor andere partners tot samenwerking.

 

Momenteel werken we samen met Dokters van de Wereld (aanwezig met een spreekuur op donderdagochtend van 9-12 uur) en met advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht van Advocatenkantoor De Binnenstad. (spreekuur op de 2e woensdag van de maand van 14-17 uur).

bottom of page