top of page

Relatiebeheerder

Gezocht: Contactpersoon voor kerken en parochies namens Stap Verder

Veel Protestantse kerken en Rooms Katholieke parochies uit de dorpen rondom Amsterdam steunen Stap Verder. Ook enkele organisaties en bedrijven steunen Stap Verder met raad en daad.

 • Zij zamelen kleding en toiletartikelen en voedingsmiddelen in voor  bezoekers van Stap Verder.

 • Zij organiseren collectes en geven bijvoorbeeld twee keer per jaar een bedrag aan Stap verder.

 • Zij bidden tijdens hun kerkdiensten en de mis voor de bezoekers van Stap Verder.

 • Zij leveren vrijwilligers die Nederlandse les geven of naar de kledingbank rijden, of spullen ophalen bij gulle gevers, of financieel adviseur zijn.

Als relatiebeheerder ben je contactpersoon namens Stap Verder met ruim 50 kerken  en een tiental organisaties en bedrijven in de omgeving.

Taken:

 1. Samen met de coördinator en je collega relatiebeheerder heb je twee keer per jaar een bijeenkomst om te kijken met welke kerken en organisaties we contact willen zoeken en hoe.

 2. Vanuit Stap Verder of vanuit huis bel en email je de betrokken organisaties en parochies met de vraag of zij Stap verder dit jaar (weer) willen steunen financieel of met een inzameling in natura.

 3. Je biedt aan dat zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheid een keer bij Stap Verder op bezoek te komen, voor een Afrikaanse maaltijd, een excursie door de Bijlmer, een workshop voor tieners over migratie, een avond interculturele bijbelstudie in hun kerk op locatie, of een ander programma op maat gemaakt.

 4. Je emailt  en belt de betrokken kerken als er speciale oproepen zijn om goederen die bepaalde bezoekers in Stap Verder nodig hebben.

 5. Je stuurt één keer per maand aan de kerken die zich daarvoor aanmelden de gebeden voor bezoekers door.

 6. Je gaat actief op zoek naar andere organisaties en kerken en bedrijven die Stap verder zouden willen sponsoren of anderszins steunen.

 7. Je houdt de contactgegevens bij in een relatiebeheersysteem op de computer- we werken je daar uiteraard in in.

 

Wat vragen wij van jou/u?

U/Je bent een netwerker die makkelijk contact legt en over goede schriftelijke, mondelinge en non-verbale communicatieve vaardigheden beschikt. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en vindt het een uitdaging om mensen in contact te brengen met Stap Verder en hen te betrekken bij ons werk.

 

Wat heeft de organisatie te bieden en wat maakt het werk de moeite waard:
Een gezellig en betrokken team van coördinatoren, pastores, stagiaires en vrijwilligers, die gezamenlijk proberen mensen  op een prettige manier verder te helpen,  goede afspraken, zo nodig onkostenvergoeding, gezamenlijke lunch op woensdag. Je komt in aanraking met mensen van allerlei culturen, talen en werelddelen.

Als vrijwilliger kom je in aanmerking voor een onkostenvergoeding.

 

Meer informatie: Erika Feenstra, coördinator tel. 020-8457566/06-17223372

Solliciteren: Je sollicitatiebrief en curriculum vitae ontvangen wij graag per brief of per email t.a.v. Erika Feenstra, coördinator, Hoogoord 187A 1102 CJ Amsterdam Zuidoost, erikafeenstra@stapverder.org

bottom of page