Samenwerkingspartners

Samenwerking en een groot netwerk zijn essentieel om het werk in Stap Verder goed te doen. Daarom zijn we blij met de goede contacten met vele organisaties, maatschappelijke instellingen, kerken, fondsen en personen.

De samenwerking van de vier bewoners van Stap Verder blijkt vruchtbaar. Kerkleden van de zes kerken steunen het centrum met raad en daad en geld. 

We verwijzen bezoekers van Stap Verder inmiddels door naar een dertigtal formele en informele maatschappelijke instellingen in Amsterdam.

Met zo'n 40 van de 130 kerken in Amsterdam Zuidoost zijn contacten gelegd en groeit de samenwerking.

Kerken en fondsen van buiten Amsterdam voelen zich betrokken bij ons werk en steunen Stap Verder financieel. We ontvingen in het eerste jaar al verschillende eenmalige giften en meerjarige financiële toezeggingen. Daarmee is echter de toekomst van Stap Verder als diaconaal centrum nog niet gegarandeerd. 

Voor de exploitatie en grotere bedragen die nodig zijn voor individuele hulp nodigen we graag organisaties en kerken van buiten Amsterdam Zuidoost uit zich voor langere tijd te committeren aan ons werk.

 

Voor meer informatie: Erika Feenstra

©2018 Stap Verder Design 

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
ANBI_zwart.jpg

Stap Verder is een ANBI aangemerkte instelling.

RSIN: 805404995 |

Copyright © 2018 Stap Verder