Samenwerkingspartners

 

Stap Verder heeft goed contact met o.a. de volgende organisaties, maatschappelijke instellingen, kerken, fondsen en personen.

Met zo'n 40 van de 130 kerken in Amsterdam Zuidoost zijn contacten gelegd en groeit de samenwerking. Zo’n 55 kerken in en om Amsterdam steunen Stap Verder met de inzameling van voeding en toiletartikelen, met jaarlijkse giften of collectes en met vrijwilligers. Totaal brengen zij jaarlijks ongeveer een vijfde van onze inkomsten bij elkaar.

 

 • ​40 advocatenkantoren

 • een aantal ambassades

 • ziekenhuizen en medische hulpposten (Dokters van de Wereld en De Kruispost)

 • 16 gezondheidscentra en huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen

 • 10 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg

 • inloophuizen

 • 15 organisaties die onderdak bieden in Amsterdam

 • woningbouwverenigingen

 • lagere en middelbare scholen, cursusaanbieders

 • allerlei hulpverleningsorganisaties voor migranten

 • voedsel- en kledingbanken

Kerken

Maatschappelijke instellingen:

Fondsen

Fonds Franciscus
Hulp na Onderzoek
Fundatie van den Santheuvel-Sobbe / Otto Heldring Stichting
Kerk in Actie
Haëlla Stichting
Hofstee Stichting
Stichting IJsselvliedt
Kansfonds
Kerk en Wereld
Weduwen en wezenfonds
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)/Commissie Projecten in Nederland (PIN)
Stichting Interkerkelijke Orientatiepunt SIOC
Stichting Pape Fonds
Stichting Porticus
Stichting Rotterdam
Stichting het R.C. Maagdenhuis
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)
Vereniging tot Weldadigheid van de Allerhoogste Verlosser
Maatschappij van Welstand