top of page

Twee nieuwe bestuursleden

Stap Verder is een diaconale organisatie die open staat voor bewoners van Amsterdam Zuidoost die zich niet of zeer moeilijk staande kunnen houden in de samenleving. Ze richt zich vooral op West Afrikaanse migranten en met name ongedocumenteerden onder hen.

Stap Verder werkt met twee parttime coördinatoren, het merendeel van het werk wordt uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. De ondersteuning bestaat onder andere uit sociale spreekuren, directe hulpverlening, begeleiding, taallessen en activiteiten gericht op inburgering en empowerment. Er worden op jaarbasis ruim 400 mensen ondersteund.

Het project Stap Verder wordt uitgevoerd vanuit de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Op basis van het rooster van aftreden zoekt Stap Verder per december 2022 twee nieuwe bestuursleden voor de vacatures die dan ontstaan.

Wij zoeken bestuursleden met competenties op de volgende gebieden:

a. public relations

  • affiniteit met het gebruik van sociale media voor de communicatie van de organisatie

  • ervaring met schrijven en redigeren van teksten

  • nadenken welke vorm van publiciteit zinvol is om de verschillende doelstellingen en/of activiteiten te ondersteunen

  • op communicatie gerichte activiteiten implementeren in de organisatie

b. fondswerving

  • in overleg met de penningmeester opstellen van projectbegrotingen

  • opstellen van subsidieaanvragen bij fondsen

  • het inrichten van een planning & controlsystem met betrekking tot data van indienen van aanvragen bij fondsen, gevraagde tussentijdse verantwoordingen en (financiële) eindverslagen;

  • overleg voeren met en aansturen van het professionele fondswervingbureau wat thans (een deel) van onze fondswerving verzorgt.

 

Het zou prettig zijn als één van de nieuwe bestuursleden ook de secretarisfunctie zou kunnen versterken.

Algemeen

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat ze meedenken over de ontwikkeling van het project en in staat zijn samen met de andere bestuursleden het project naar buiten te vertegenwoordigen.

Er moet rekening gehouden worden met tijdsbeslag wat kan oplopen tot één tot twee dagdelen per week.

Bij de selectie van kandidaten is het de wens van het zittende bestuur dat er meer jongere bestuursleden toetreden.

Na toetreding van de nieuwe bestuursleden zullen binnen het bestuursteam de taken opnieuw verdeeld worden, op basis van voorkeuren en competenties van een ieder en de beschikbare tijd.

Inlichtingen bij Jaap Ruijgers, voorzitter, 06-13230318

Kandidaten kunnen zich melden via jaapruijgers@hotmail.com

bottom of page